بر اساس گزارش جدید صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف که با تاکید بر نابرابری‌های آموزشی منتشر شده، حدود ۹۰ درصد از دختران نوجوان و زنان جوان در فقیرترین کشورهای جهان امکان استفاده از اینترنت را ندارند که رقمی بسیار بالاتر از محدودیت‌های مشابه برای پسران و مردان هم‌سن در این کشورها است. پیش از این در سال ۲۰۲۰ میلادی، یونیسف و اتحادیه بین‌المللی ارتباطات تخمین زده بودند که احتمالا تنها ۳۷ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سراسر جهان در خانه به اینترنت دسترسی دارند؛ اما گزارش تحقیقی جدیدی که یونیسف منتشر کرد، می‌گوید همین دسترسی محدود به اینترنت و مهارت‌های دیجیتالی نیز به دلیل «اختلاف‌های جنسیتی» به‌گونه‌ای نابرابر ممکن است. تحقیقات یونیسف که متکی بر داده‌های نظرسنجی‌های انجام شده در ۵۴ کشور عمدتا کم‌درآمد یا درآمد متوسط است، نشان داد که در کشورهای کم درآمد ۹۰ درصد دختران نوجوان و زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله (حدود ۶۵ میلیون نفر) امکان استفاده از اینترنت را ندارند؛ این رقم در میان جمعیت پسران و مردان جوان این کشورها در همان سن (نزدیک به ۵۷ میلیون نفر) حدود ۷۸ درصد است. رابرت جنکینز، مدیر آموزش یونیسف با اشاره به ضرورت «پر کردن شکاف دیجیتالی بین دختران و پسران» گفت که تنها موضوع دسترسی به اینترنت و فناوری مطرح نیست؛ بلکه موضوع «توانمندسازی دختران برای تبدیل شدن به مبتکر و خلاق» مطرح است.