به گزارش برنا؛ با همکاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعطای وام به زوج های جوان روستایی متولد دهه ۶۰ با تاریخ ثبت عقد رسمی از ۱۵ مهرماه تا اسفند ۱۴۰۰ آغاز شد.

با استناد به تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده و معاونت توسعه روستایی مناطق محروم به شماره ۶۸۴۸۵ مورخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ و در راستای حمایت از سیاست های ازدواج در مناطق روستایی کشور، شرایط اخذ وام ازدواج برای متقاضیان واجد شرایط (زوجین هر دو متولد دهه ۶۰ با تاریخ ثبت عقد رسمی از ۱۵ مهرماه تا اسفند ۱۴۰۰) مهیا شده است.

متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه به لینک مربوطه در پورتال معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به آدرس زیر با تکمیل فرم و بارگذاری اسناد مورد نیاز در سامانه ازدواج نسبت به ثبت نام دریافت وام اقدام نمایند.

شرایط:

 

زوجین (زوج و زوجه) هر دو متولد دهه ۶۰ باشند؛

 تاریخ عقد رسمی متقاضیان در بازه زمانی ۱۵ مهرماه الی پانزدهم اسفندماه ۱۴۰۰ باشد؛

 زوجین سکونت دائم در مناطق روستایی و عشایری با حداقل پیشینه ۵ سال داشته باشند؛

 بارگذاری تصویر عقدنامه در سامانه ازدواج متولدین دهه شصت روستایی در ذیل پورتال معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده الزامی است.