405624 9441792

بر اساس گزارش روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، طی روز‌های گذشته اصفهان میزبان اردوی تمرینی تیم‌های ملی بانوان در هر سه اسلحه اپه، فلوره و سابر بود. 

درجریان این اردوها، رقابت‌های انتخابی برای تعیین ترکیب ملی پوشان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا (کویت) در هر اسلحه نیز برگزار شد. 

بر این اساس ملی پوشان اعزامی به کویت در هر اسلحه به این شرح مشخص و معرفی شدند:

اسلحه سابر

نجمه سازنچیان، کیانا باقرزاده، فائزه رفیعی

اسلحه اپه

ریحانه رضایی، فاطمه خراسانی، کیمیا رضایی (در این اسلحه فریماه ماهرخ از آلمان نیز در ترکیب تیم اعزامی ایران حضور خواهدداشت)

اسلحه فلوره

زهرا کارگر، کیمیا معتمدی، شیوا حسینی