5877238

آیت‌الله العظمی سبحانی به پرسشی درباره نوحه خوانی زنان پاسخ گفته است.

متن پرسش وپاسخ مطرح شده بدین شرح است:

سؤال: آیا نوحه خوانی و مرثیه سرایی زنان که مستلزم رسیدن صدای آنها به نامحرم است، جایز است؟

بسمه تعالی: هرگاه شنیدن نوحه خوانی زن، مفسده نداشته باشد، اشکالی ندارد. والله العالم