62456370

بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های جمعیتی منتشر شده توسط «یوروستات» (مرکز آمار اتحادیه اروپا)، جمعیت اتحادیه اروپا از اول ژانویه ۲۰۲۲ تا اول ژانویه ۲۱۰۰ میلادی به میزان شش درصد کاهش می‌یابد که معادل ۲۷.۳ میلیون نفر کمتر است.

به نقل از یورونیوز، این پیش‌بینی بلندمدت برای کاهش جمعیت در حالی است که پس از کاهش آمار جمعیت این اتحادیه در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی به دلیل تأثیرات همه‌گیری کووید۱۹، جمعیت اتحادیه اروپا بار دیگر در طول سال ۲۰۲۲ میلادی روند رو به رشد را آغاز کرده است.

همچنین در پی درگیری بین روسیه و اوکراین و هجوم گسترده پناهجویان از اوکراین به سمت اتحادیه اروپا، تخمین زده می‌شود که جمعیت در اول ژانویه ۲۰۲۳ میلادی به ۴۵۱ میلیون نفر رسیده باشد و تا سال ۲۰۲۶ میلادی نیز به رقم ۴۵۳ میلیون نفر برسد.

اما در این سال، روند کاهشی جمعیت آغاز می‌شود و درنهایت در سال ۲۱۰۰ میلادی به سطح پیش‌بینی شده ۴۲۰ میلیون نفر خواهد رسید.

گزارش پیش‌بینی‌های جمعیتی یوروستات، با تجزیه و تحلیل داده‌های الگوهای باروری، مرگ و میر و مهاجرت در کشورهای اتحادیه اروپا به دست آمده است.

این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده است که درصد جمعیت افراد در سن کار (۶۴-۲۰ سال) در کل جمعیت اتحادیه از ۵۹ درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۵۰ درصد در سال ۲۱۰۰ کاهش یابد.

بر اساس این گزارش، هرم جمعیت اتحادیه اروپا در سال ۲۱۰۰ میلادی، به‌وضوح حرکت به‌سوی جامعه‌ای رو به پیری را نشان می‌دهد که کاهش سهم کودکان و جوانان زیر ۲۰ سال و افراد در سن کار و در مقابل افزایش سهم افراد ۶۵ ساله یا بیشتر از مهمترین ویژگی‌های آن است.