62309967

آخرین آمار پناهندگان جهان مربوط به سال ۲۰۲۱ که به‌تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد در سال گذشته میلادی ۲۱ میلیون ۳۲۶ هزار و ۹۰۹ نفر در وضعیت پناهندگی و چهار میلیون ۶۲۳ هزار و ۲۵۳ نفر در وضعیت پناهجویی قرار داشته‌اند که از این تعداد ۵۶ هزار و ۵۸۵ نفر توانسته‌اند تابعیت دریافت کنند و ۴۲۹ هزار و ۲۳۴ نفر مجددا به کشورهای خود بازگشته‌اند.

گرافیک: مهدی برازنده

منبع داده‌ها: The UN Refugee Agency