2

در راستای بررسی مشکلات و آخرین وضعیت کتابخانه های عمومی عباس آباد، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران از کتابخانه‌های عمومی این شهرستان بازدید کرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران به همراه معاونین اداره کل به صورت سرزده از کتابخانه های عمومی شهدای عباس آباد، کوثر سلمان‌شهر و مرحوم توکلیان عباس آباد بازدید کردند.

آروز ولیپور ضمن دیدار و گفتگو با کتابداران شهرستان از زحمات آنها در توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی قدردانی کرد.