14010116000161 Test PhotoN

در ماه مبارک رمضان، برخی افراد دچار مشکلاتی در معده مانند نفخ، آروغ زدن، بد هضمی و ریفلاکس اسید می‌شوند. این مشکلات فقط برای کسانی ایجاد نمی‌شود که از قبل مشکلات گوارشی دارند، بلکه افرادی که هرگز مشکلات گوارشی نداشته‌اند نیز ممکن است دچار شوند و دلیل آن نیز عادت‌های غذایی طی ساعت‌هایی است که افراد روزه نیستند.

وقتی غذای زیادی در معده‌تان دارید، فشار داخل معده بسیار زیاد شده و باعث می‌شود اسید معده به سمت بالا و مری آمده و سوزش سردل ایجاد کند. به دلیل محدود بودن اسیدهای گوارشی در معده، غذای زیادی به مدت زمان بیشتری برای گوارش نیاز خواهد داشت و همین باعث می‌شود فرایند گوارش کُند شود. پُری معده منجر به درد و ناراحتی می‌شود.

در همین رابطه توصیه‌هایی برای پیشگیری از ناراحتی‌های معده در روزه‌داری پیش روی شماست.
 

14010117000559 Test NewPhotoFree